Ogłoszenia duszpasterskie na 5 niedzielę Wielkiego Postu 7.04.2019r.

 1. Trwajmy w postanowieniach podjętych na czas Wielkiego Postu. Jedną z form wielkopostnej jałmużny jest pomoc potrzebującym. Mamy do rozprowadzenia baranki wielkanocne i świece paschalne. Można je nabyć w zakrystii lub w sklepiku.
 2. W Niedzielę Palmową błogosławienie palm podczas każdej Mszy św. Na Mszy św. o godz. 10.00 procesyjne wejście z palmami i wjazd Pana Jezusa.  
 3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w czwartek 11 kwietnia. Nauki głosi ks. Szymon Bajak. Plan rekolekcji jest w gablocie i na półce z książkami. Są to rekolekcje także dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum. / plan rekolekcji/.
  Taca z niedzieli palmowej przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcjonisty.
  Taca podczas rekolekcji w dni powszednie przeznaczona będzie na kwiaty do wystroju Grobu Pańskiego i na pomoc potrzebującym w naszej parafii. Bóg zapłać za osobiste składanie ofiar na kwiaty oraz do puszki „Jałmużna postna”.
 4. Wyjazd do chorych w piątek o 13.30. Tylko na zgłoszenie.
 5. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedziele po Mszy św. o godz.12.00.
 6. Droga Krzyżowa w piątek ze względu na rekolekcje, wieczorem tylko o godz. 17.15.
 7. Przypominamy, że Msza św. w dni powszednie od 1 kwietnia odprawiana jest o godz. 18.00 i 18.45.
 8. Dzieci z kl. III przygotowujące się do I Kom św. proszone są wraz z rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 10.00.
 9. Zbiórka dla ministrantów w sobotę po Mszy św. o godz. 11.30.
 10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 11. Otrzymaliśmy od parafii w Piotrowicach ławki do kościoła. Są nieco zniszczone, ale będzie można wygodnie usiąść.
 12. W sklepiku są palmy, z których dochód przeznaczony jest na budowę kościoła.
 13. Bóg zapłać: Za prace w kościele Tadeuszowi Mrozowi, Zdzisławowi Śliweckiemu, Jerzemu Szulakowi, Zdzisławowi Rembkowi, Józefowi Lenickiemu, Mieczysławowi Rembkowi, Jerzemu Kalbarczykowi, Adamowi Grzeszczakowi, Sławomirowi Barud, Adamowi Mrozowi, Felicjanowi Szczęśniakowi, Stanisławowi Szarkowi, Bolesławowi Luśni, Mariuszowi Rybickiemu z synem. Za prace przy oświetleniu Kazimierzowi Burdzie, przy nagłośnieniuZenonowi Michalikowi.
  Za prace porządkowe i za kwiaty na drodze krzyżowej od mieszkańców Górek Elżbiecie Szarek, Monice Oliwa, Annie Gładysz, Jolancie Pawelec, Teresie Lenickiej, Małgorzacie Girtler. Mieszkańcom Rębkowa Parceli Krystynie Witak, Bożenie Wieczorkiewicz, Kazimierze Boryń, Grażynie Stasiak, Zofii Kocyk, Natalii Witak, Danucie Witak. Firmie Ekolider za wywóz odpadów z budowy.
 14. W kinie „Wilga” wyświetlany jest film „Miłość i Miłosierdzie” od 12 – 15 kwietnia.   
 15. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Justyna Gładysz, Bogumiła Staros, Agata Leszek, Anna Zadrożna, Bożena Mróz. Ze względu na rekolekcje sprzątanie będzie w sobotę po Mszy św. o godz. 11.30.
 16. Na rozpoczynający się tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF w owocnym przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych.