WIZYTACJA JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA SAWCZUKA

W środę 16 maja miała miejsce wizytacja kanoniczna. Rozpoczęła się odwiedzinami u rodziców księdza Tomasza Anisiewicza, naszego rodaka. Bezpośrednio po niej Jego Ekscelencja przybył do Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej, gdzie wspólnie z uczniami i nauczycielami był świadkiem przedstawienia o „Małym Księciu”. Po nim ksiądz Biskup skierował swoje słowo do zgromadzonej społeczności szkolnej, a w świetlicy spożył obiad z pracownikami szkoły oraz dziećmi.

O godz. 16.00 w asyście księdza Proboszcza i ministrantów uroczyście wprowadzono księdza Biskupa przed ołtarz, gdzie miało miejsce oficjalne powitanie. Po czym ksiądz Proboszcz przedstawił naszą parafię omawiając jej historię, podając dane statystyczne dotyczące stanu osobowego oraz zaprezentował co udało się wykonać w naszej świątyni przez ostatnie kilka lat i jakie są plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, która była połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Po jej zakończeniu ksiądz Biskup spotkał się z grupami działającymi w parafii, aby później przejść do refektarza i spotkać się z kapłanami przybyłymi z naszego dekanatu na kolację.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie tej wizytacji. Nade wszytko dziękujemy księdzu Biskupowi Piotrowi za ten szczególny czas dla naszej parafii, podczas którego poznał nasze troski i radości oraz za skierowane do nas Słowo Boże i umocnienie młodzieży darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.