Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Św. 20.05.2018r.

 1. Niedzielą Zesłania Ducha Św. kończy się w kościele Okres Wielkanocny. W dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…”.
 2. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wizytacji Biskupa w naszej parafii i wspierali młodzież w godnym przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 3. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie 2 czerwca pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Poświaty, kapłan naszego Zgromadzenia. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Feliksina i Taluby.
 4. Nabożeństwo majowe odprawiane jest w niedzielę i w dni powszednie godz. 17.30.
 5. Błogosławienie pól w dniu dzisiejszym od godz. 15.00. W Izdebniku, w Żebraku i Koloni Górki, w Rębkowie Parcelach. WGórkach rozpoczęcie o godz. 16.30 od krzyża za torami od Anny Gawryś i zakończenie w kościele nabożeństwem majowym o 17.30 i Mszą św. o godz. 18.00.
 6. Błogosławienie pól w przyszłą niedzielę 27 maja, od godz. 15.00 w Feliksinie i Talubie. W Rudzie Talubskiej – jeden ksiądz od Podlasia, a drugi od rodziny Kędrów i Msza św. przy punkcie katechetycznym. Prosimy o przyjazd po księży. 
 7. Procesja Bożego Ciała 31 maja po Mszy św. o godz. 10.00 prowadzić będzie od kościoła, ul. Ks. Stanisława Pasionka, ul. Lipową /jeśli uda się ją poprawić, obecnie jest w złym stanie/, ul. Rębkowską i z powrotem do kościoła. Ołtarze wykonują: I –  Ruda Talubska. II – Górki, Kolonia Górki i Żebrak. III – Izdebnik i Parcele Rębków. IV – Feliksin i Taluba. 
  Msza św. z godz. 12.00 będzie po zakończeniu procesji.
 8. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, za nabywanie pamiątek jako cegiełek, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 9. Wdzięczni jesteśmy: Za naprawę światła Pawłowi Ciastko. Za produkty żywnościowe do kuchni rodzinie Sowa, Wichowscy i Gędek.
 10. Prosimy panie o pomoc przy pielęgnacji kwiatów na placu fatimskim i na klombach.
 11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar mieszkańcom Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Joanna Zając, Jolanta Rychlik, Ewa Martynów, Anna Kot, Krzysztof Adamski.   
 12. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.