Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Najświętszej Trójcy 28.05.2018r.

 1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa odprawiane będzie o godz. 17.30.
 2. Błogosławienie pól w dniu dzisiejszym 27 maja, od godz. 15.00 w Feliksinie i Talubie Msza św. przy krzyżu. W Rudzie Talubskiej– jeden ksiądz od Podlasia, a drugi od rodziny Kędrów i Msza św. przy punkcie katechetycznym. Prosimy o przyjazd po księży.
 3. W czwartek 31 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze św. w porządku niedzielnym. Msza św. z godz. 12.00 po zakończeniu procesji. Procesja po Mszy św. o godz. 10.00 od kościoła, ul. Ks. Stanisława Pasionka, (Lipową i Rębkowską jeśli będzie przejście) i do kościoła. Ołtarze wykonują: I,  –  Ruda TalubskaII, – Górki, Kolonia Górki i ŻebrakIII, – Izdebnik i Parcele RębkówIV, – Feliksin i Taluba. 
  Udział w procesji niech będzie świadectwem naszej wiary. Prosimy przygotować dziewczynki do sypania kwiatów /będzie jeden wspólny kosz na kwiaty, prosimy przynosić kwiaty/ i do niesienia poduszek, chłopców do dzwonienia dzwoneczkami. Dzieci z I-Kom i rocznicy I-kom. św. prosimy o przyjście w strojach liturgicznych. Delegacje dorosłych i młodzieży do niesienia feretronów i sztandarów. Prosimy o dekoracje domów i skoszenie trawy w rowach na trasie procesji. 
  Próba sypania kwiatów w poniedziałek o godz. 17.00.
 4. Spowiedź przed rocznicą I-Kom. św. we wtorek od godz. 17.00.
 5. oktawie po Bożym Ciele procesja na placu fatimskim w połączeniu z nabożeństwem czerwcowym o 17.30, w sobotę ze względu na ślub o 18.00, a w niedzielę po Mszy o 12.00.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas Mszy św. o godz. 8.00 rano i od godz. 17.00. Wyjazd do chorych od godz. 9.00.
 7. Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w sobotę 2 czerwca. Rozpoczęcie o godz. 19.00 Drogą Krzyżową. Mszę św. o godz. 20.00 odprawi Ks. Krzysztof Poświata, kapłan naszego Zgromadzenia. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Feliksina i Taluby. Program nabożeństwa jak w poprzednie lata.
 8. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  
 9. Składamy podziękowanie: Za prace przy kwiatach i krzewach: Teresie Szczęśniak, Stanisławie Wielgosz, Mari Cicheckiej, Jainie Kowalskiej, Elżbiecie Szarek, Monice Oliwa, Karolinie Parol wraz z przyszłym mężem, Oldze Mućko, Marioli Pełka, Krystynie Witak, Anecie Banaszek, Annie Jaworskiej. Za transport ziemi Jackowi Kępka. Za prace koparką Danielowi Wielgosz. Za prace stolarskie przy studni i w kościele Jerzemu Szulak, Tadeuszowi Mróz, Stanisławowi Szarek. Za tablice rozdzielcze na boisku podarowane przez Firmę Mewat Przemysława Paziewskiego.    
 10. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i za złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Bożena Walenda, Ewa Dziubdzińska, Danuta Szniawska, Teresa Szczypek, p. Kosturkowie.    
 11. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Św. 20.05.2018r.

 1. Niedzielą Zesłania Ducha Św. kończy się w kościele Okres Wielkanocny. W dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…”.
 2. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wizytacji Biskupa w naszej parafii i wspierali młodzież w godnym przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 3. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie 2 czerwca pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Poświaty, kapłan naszego Zgromadzenia. Nabożeństwo przygotowują mieszkańcy Feliksina i Taluby.
 4. Nabożeństwo majowe odprawiane jest w niedzielę i w dni powszednie godz. 17.30.
 5. Błogosławienie pól w dniu dzisiejszym od godz. 15.00. W Izdebniku, w Żebraku i Koloni Górki, w Rębkowie Parcelach. WGórkach rozpoczęcie o godz. 16.30 od krzyża za torami od Anny Gawryś i zakończenie w kościele nabożeństwem majowym o 17.30 i Mszą św. o godz. 18.00.
 6. Błogosławienie pól w przyszłą niedzielę 27 maja, od godz. 15.00 w Feliksinie i Talubie. W Rudzie Talubskiej – jeden ksiądz od Podlasia, a drugi od rodziny Kędrów i Msza św. przy punkcie katechetycznym. Prosimy o przyjazd po księży. 
 7. Procesja Bożego Ciała 31 maja po Mszy św. o godz. 10.00 prowadzić będzie od kościoła, ul. Ks. Stanisława Pasionka, ul. Lipową /jeśli uda się ją poprawić, obecnie jest w złym stanie/, ul. Rębkowską i z powrotem do kościoła. Ołtarze wykonują: I –  Ruda Talubska. II – Górki, Kolonia Górki i Żebrak. III – Izdebnik i Parcele Rębków. IV – Feliksin i Taluba. 
  Msza św. z godz. 12.00 będzie po zakończeniu procesji.
 8. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, za nabywanie pamiątek jako cegiełek, a także dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 9. Wdzięczni jesteśmy: Za naprawę światła Pawłowi Ciastko. Za produkty żywnościowe do kuchni rodzinie Sowa, Wichowscy i Gędek.
 10. Prosimy panie o pomoc przy pielęgnacji kwiatów na placu fatimskim i na klombach.
 11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar mieszkańcom Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują: Joanna Zając, Jolanta Rychlik, Ewa Martynów, Anna Kot, Krzysztof Adamski.   
 12. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.

WIZYTACJA JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA SAWCZUKA

W środę 16 maja miała miejsce wizytacja kanoniczna. Rozpoczęła się odwiedzinami u rodziców księdza Tomasza Anisiewicza, naszego rodaka. Bezpośrednio po niej Jego Ekscelencja przybył do Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej, gdzie wspólnie z uczniami i nauczycielami był świadkiem przedstawienia o „Małym Księciu”. Po nim ksiądz Biskup skierował swoje słowo do zgromadzonej społeczności szkolnej, a w świetlicy spożył obiad z pracownikami szkoły oraz dziećmi.

O godz. 16.00 w asyście księdza Proboszcza i ministrantów uroczyście wprowadzono księdza Biskupa przed ołtarz, gdzie miało miejsce oficjalne powitanie. Po czym ksiądz Proboszcz przedstawił naszą parafię omawiając jej historię, podając dane statystyczne dotyczące stanu osobowego oraz zaprezentował co udało się wykonać w naszej świątyni przez ostatnie kilka lat i jakie są plany na najbliższą przyszłość.

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, która była połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Po jej zakończeniu ksiądz Biskup spotkał się z grupami działającymi w parafii, aby później przejść do refektarza i spotkać się z kapłanami przybyłymi z naszego dekanatu na kolację.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie tej wizytacji. Nade wszytko dziękujemy księdzu Biskupowi Piotrowi za ten szczególny czas dla naszej parafii, podczas którego poznał nasze troski i radości oraz za skierowane do nas Słowo Boże i umocnienie młodzieży darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Ogłoszenia duszpasterskie na 7 niedzielę wielkanocną, Wniebowstąpienie 13.05.2018r.

 1. W przyszłą niedzielę w uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się Okres Wielkanocny i czas Komunii św. wielkanocnej.
 2. Nabożeństwo majowe odprawiane jest w niedzielę i w dni powszednie godz. 17.30.
 3. Dzieci z naszej parafii do I Kom. św. przystępują dziś na Mszy św. o godz. 10.00. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzieci do I Kom. św.: rodzicom za przykład życia chrześcijańskiego i za dar ołtarza (krzyż procesyjny i świecznik do ołtarza fatimskiego). Panu Dyrektorowi i nauczycielom w szkole za życzliwość i dobrą współpracę.
 4. Błogosławienie pól w przyszłą niedzielę 20 maja, od godz. 15.00. W Izdebniku, w Żebraku i Koloni Górki, w Rębkowie Parcelach.  
  Górkach rozpoczęcie o godz. 16.30 od krzyża za torami od Anny Gawryś i zakończenie w kościele nabożeństwem majowym o 17.30 i Mszą św. o godz. 18.00.
 5. Wizytacja kanoniczna w naszej parafii Bp. Piotra Sawczuka i sakrament bierzmowania będzie w środę 16 maja. Prosimy o liczne zgromadzenie się na cmentarzu i na Mszy św. Program jest wywieszony w gablocie. /odczytać/.
 6. Zmiana tajemnic różańcowych w dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 12.00.
 7. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, za nabywanie pamiątek jako cegiełek, a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 8. Bóg zapłać za prace porządkowe rodzicom i dziadkom dzieci I-Komunijnych i od bierzmowania. Kilka osób poświęciło wiele czasu przy malowaniu ławek i dekoracji. Członkom OSP Ruda Talubska, Izdebnik i Taluba-Feliksin. 
  Bóg zapłać Firmie Interdruk za darmowy wydruk pamiątek z Sanktuarium w formie plakatów i widokówek, które można wysyłać do znajomych. Dostępne są w sklepiku. /Z przykrością informujemy, że ktoś zerwał oświetlenie w Grocie MBF/.
 9. Wdzięczni jesteśmy Władzom Samorządowym Powiatu i Gmin, oraz Strażakom Powiatu Garwolińskiego za ufundowanie pomnika i za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości ku czci św. Floriana. Jest to wielka promocja dla Sanktuarium i dla Górek.  
 10. Dziękujemy za przygotowanie świątyni rodzicom dzieci I-Komunijnych. Na następny tydzień prosimy rodziny z Rudy Talubskiej: Magdalenę Mądry, Magdalenę Całka, Sylwię Zając, Edytę Paziewską, Katarzynę Wiśniewską.   
 11. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.

Dzień Strażaka w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach i odsłonięcie figury św. Floriana

Figura patrona strażaków św. Floriana stanęła na placu przed sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach k/Garwolina i została poświęcona w niedzielę, 6 maja br., przez pomocniczego biskupa diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka. W uroczystości wzięło udział ponad pięciuset strażaków ze 103 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu garwolińskiego i 77 pocztów sztandarowych. Takiego święta strażackiego dawno nie było. List gratulacyjny przesłał także prezydent Andrzej Duda.

 

Msza za strażaków

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 15.00, sprawowaną przy ołtarzu fatimskim przez ks. bpa Piotra Sawczuka. W celebrze wzięli również udział księża z dekanatów garwolińskiego, osieckiego, żelechowskiego i łaskarzewskiego. W homilii ks. Biksup polecał strażaków i ich służbę wstawiennictwu Maryi, prosząc o Boże łaski dla nich. – Ratują ludzi z różnych zagrożeń, ratują też ich mienie. A my możemy liczyć na ich pomoc wtedy, gdy sami nie jesteśmy w stanie  sobie poradzić. Przekonujemy się nie raz, że strażacy w obliczu zagrożenia potrafią podjąć uporządkowane działania. Nie pozwalają, by sparaliżował ich strach. Dają nam swój czas, swoje siły, odkładają często na bok odpoczynek i osobiste sprawy po to, aby kiedy trzeba śpieszyć na ratunek – często z narażeniem życia – działają zgodnie z hasłem: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – mówił ks. Biskup.

 

Pomnik Patrona strażaków

Kolejna część uroczystości odbyła przed sanktuarium, blisko drogi przejazdowej, w miejscu które ks. proboszcz Czesław Knebel już nazwał skwerem św. Floriana. Tutaj bowiem stanął Pomnik Patrona strażaków.

Wysokość figury wraz z włócznią to 2 metry i 65 centymetrów. Odlew został wykonany z brązu i waży 420 kg. Cokół pod figurą i tablice wykonane zostały z czerwonego granitu Vanga, nawiązującego do czerwieni strażackiej. Na cokole widnieją między innymi: hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, napis oddający cześć strażakom, którzy zginęli, niosąc pomoc, a także informacja, że pomnik został ustawiony w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Po obu stronach pomnika znajdują się herby wszystkich samorządów z terenu powiatu garwolińskiego oraz wpisane pod nimi jednostki OSP. Autorem projektu i koordynatorem prac był Grzegorz Mikulski.

 

Odsłonięcie i poświęcenie

Po ustanowieniu się pocztów sztandarowych, dla podniesienia rangi uroczystości na maszt została wciągnięta flaga narodowa. Oficjalnego odsłonięcia pomnika św. Floriana dokonali: Antoni Tarczyński – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Waldemar Sabak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Krzysztof Tuszowski – komendant PSP w Garwolinie, biskup pomocniczy Piotr Sawczuk, Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i miejscowy proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Czesław Knebel CSMA.

Po odsłonięciu Pomnik został poświęcony przez ks. Biskupa oraz zostały złożone kwiaty i wieńce.

Komitet Budowy Pomnika wręczył pamiątkowe figurki św. Floriana firmom i instytucjom, które wsparły to dzieło, a wojewoda mazowiecki przez swojego przedstawiciela wręczył podziękowania całemu Komitetowi Budowy Pomnika. Wojewoda mazowiecki wyróżnił również kilkunastu strażaków za ich szczególny wkład w działania Ochotniczych Straży Pożarnych. – Chciałbym wam podziękowa za to, co robicie. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżają kilka razy więcej niż Straże Państwowe. Ogólnie straże wyjeżdżają ponad pół miliona razy rocznie, czyli co minutę jakaś jednostka wyjeżdża do akcji. Za to wszystko, co czynicie dla innych  w różnych okolicznościach, narażając swoje zdrowie i życie, dziękuję wam – mówił wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Podczas niedzielnych uroczystości srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali wyróżnieni: ks. Edmund Szarek, ks. Czesław Knebel CSMA, ks. Kazimierz Momont oraz Grzegorz Zakrzewski, kapelmistrz Orkiestry Dętej z Trąbek, która uświetniła wczorajsze wydarzenie.

Zakończeniem uroczystości była defilada pocztów sztandarowych, oddziałów i pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z orkiestrą.

x. k

p

Program wizytacji kanonicznej J.E. Księdza Biskupa Piotra Sawczuka w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Górkach. 16.05.2018r.

11.30 – Odwiedziny rodziców ks. Tomasza Anisiewicza. 

 

12.00 – Odwiedziny w Szkole Podstawowej

             w Rudzie Talubskiej.

 

12.45 – Obiad w szkole wspólnie z pracownikami szkoły.

 

15.00 – Nawiedzenie cmentarza.

             Spotkanie z Radą Parafialną /w domu rekolekcyjnym/.

 

16.00 – Ingres Księdza Biskupa.

             Msza św. z udzieleniem Sakramentem Bierzmowania.

             Spotkanie z grupami /w kościele/.

 

18.00 – Kolacja Księdza Biskupa z kapłanami dekanatu

             garwolińskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie na 6 niedzielę wielkanocną 6.05.2018r.

 1. Mszą św. o godz. 12.00 kończymy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Wyrażamy wdzięczność za pełnione funkcje: mieszkańcom Rudy Talubskiej za przygotowanie nabożeństwa, zbiórkę ofiar na kwiaty i na Msze św. w intencji mieszkańców Rudy Talubskiej, za prace porządkowe. Za troskę o grotę św. Huberta pracownikom nadleśnictwa i straży. OSP Feliksin-Taluba za pilnowanie porządku na parkingu. Wszystkim za składanie ofiar na kwiaty. Bóg zapłać księżom za pełnienie posługi duszpasterskiej, braciom zakonnym, ministrantom, pomocnikom świeckim z Bemowa, panom noszącym Figurę MBF i baldachim, Różom Różańcowym, dzieciom fatimskim, wszystkim za czynny udział w nabożeństwie.
 2. W tym roku główna uroczystość Straży Pożarnej Powiatu Garwolińskiego ku czci św. Floriana jest w dniu dzisiejszym. Mszy św. o godz. 15.00 przewodniczy Bp. Piotr Sawczuk i dokona poświęcenia figury św. Floriana, fundowanej prze strażaków. Jesteśmy wdzięczni za ten dar. Niech to będzie kolejne miejsce kultu w naszym Sanktuarium. Nadamy mu nazwę „Skwer św. Floriana”.   
 3. Nabożeństwo majowe odprawiane jest w niedzielę i w dni powszednie godz. 17.30.
 4. Do I-Kom. Św. dzieci przystąpią w niedzielę 13 maja na Mszy św. o godz. 10.00.
 5. Wizytacja kanoniczna w naszej parafii Bp. Piotra Sawczuka będzie w środę 16 maja. Program jest wywieszony w gablocie. /odczytać/.  
 6. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.
 7. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, za nabywanie pamiątek jako cegiełek a także dokonywanych wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.
 8. Bóg zapłać za prace porządkowe rodzicom i dziadkom dzieci I-Komunijnych i od bierzmowania, a także innym. Marii Koryckiej, Markowi Buława, Beacie Gniadek, Małgorzacie Girtler, Anecie Śliweckiej, Teresie Lenickiej, Justynie Rękawek, Jolancie Fronczyk, Jadwidze Głaszczka, Tomaszowi Ziółek, Teresie Szczęśniak, Monice Oliwa, Elżbiecie Szarek, Annie Gładysz, Celinie Kościesza.Jadwidze Parol. Za prace gospodarcze Jerzemu Szulak, Tadeuszowi Mróz, Zdzisławowi Rembek, Tadeuszowi Kozłowskiemu, Jackowi Kępka, Sławomirowi Zduńczyk, Firmie Krzysztofa Wielgosza.    
 9. We wtorek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika. W dniu dzisiejszym polecamy solenizanta br. Stanisława na Mszy św. o godz. 12.00.            
 10. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół przygotowują rodzice dzieci I-Komunijnych.    
 11. Na nadchodzący tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.