PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA W GŁÓWNEJ NAWIE ROZBUDOWANEGO KOŚCIOŁA

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan sprawuje liturgię w szatach koloru różowego. Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.  

Dodatkową radością w tym dniu, była Msza Święta w głównej nawie nowo rozbudowanego kościoła, którą celebrował Sekretarz Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Eugeniusz Data.