Ogłoszenia duszpasterskie na 30 niedzielę zwykłą 29.10.2017r.

 1. Zakończenie nabożeństwa październikowego we wtorek.
 2. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada Msze św. będą odprawiane podobnie jak w każdą niedzielę, tylko zamiast Mszy św. o godz. 12.00 w kościele, będzie Msza św. o godz. 14.00 na cmentarzu.
 3. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w środę 2 listopada Msza św. na cmentarzu o godz. 14.00, a w kościele o 8.00, 17.00 i 18.00.
  Przy porządkowaniu grobów bliskich zmarłych troszczmy się o sortowanie śmieci i o czystość całego cmentarza a także i pobliskiego lasu.
 4. Odpusty za zmarłych: Wszyscy wierni, którzy w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną i wypełnią pozostałe warunki mogą zyskać odpust zupełny dla zmarłych. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących: od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, a w inne dni roku odpust cząstkowy.
 5. Wypominki za zmarłych z podaną miejscowością przyjmowane są w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Formularze wystawione są na półkach przy wyjściu z kościoła. Za podanych w wypominkach modlić się będziemy przez cały listopad w dni powszednie o godz. 16.30, a w niedziele o 11.30. Modlimy się za zmarłych z Górek w poniedziałek i czwartek. Za zmarłych z Izdebnika, Żebraka, Rębkowa Parcel, Księży i Braci zakonnych we wtorek. Za zmarłych z Rudy Talubskiej w środę i sobotę. Za zmarłych z Feliksina, Taluby, Czyszkówka, Sulbin i innych miejscowości w piątek. Za wszystkich zmarłych w niedzielę.
 6. Zbiórka ministrantów w sobotę od godz. 11.00.
 7. W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
 8. W pierwszy piątek spowiedź podczas Mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 16.00.
  Wyjazd do chorych od godz. 9.00.   
 9. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, zwłaszcza ks. Eugeniuszowi Rola, byłemu proboszczowi z Górzna za wsparcie finansowe naszej inwestycji, za nabywanie książek jako cegiełki na rozbudowę kościoła i za wpłaty na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w modlitwach.
 10. Bóg zapłać za pracę przy renowacji krzyża z ołtarza głównego naszego kościoła Jerzemu Szulak. Za prace przy kościele Tadeuszowi Mróz, Zdzisławowi Rembek, Mieczysławowi Rembek, Stanisławowi Szarek, Dariuszowi Oliwa. Za podarowane kwiaty rodzinie Kaczkowskich. Za koszenie trawy Adamowi Grzeszczakowi. Za prace stolarskie Pawłowi Pyzie.
 11. Prosimy o pomoc w pracach porządkowych na budowie kościoła w piątek od godz. 9.00.
 12. W gablocie zamieszczony jest plakat z zaproszeniem na „Noc Świętych”.
 13. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Górek. Na następny tydzień kościół przygotowują: Joanna Sobkowicz, Halina Przybysz, Anna Piesio, Barbara Przybysz.
 14. Na nadchodzący tydzień, czas refleksji nad życiem ludzkim i jego przemijaniem wszystkim parafianom i pielgrzymom do naszego Sanktuarium składamy serdeczne życzenia szczególnej opieki MBF.