Krycie dachu blachą

Obecnie dach na kościele kryty jest blachą tytanowo-cynkową. Jako podkład pod blachę na ognio-murze  montowane są płyty meblowe, a nad całością dachu rozciągana jest mata strukturalna. Dostarczane są na bieżąco kolejne partie materiałów blacharskich. Przeszkodą w pracach jest bardzo zmienna pogoda, która nie sprzyja w pracach na wysokościach.
Z Bożą pomocą i dzięki życzliwości wielu ludzi, szczególnie przybywających pielgrzymów z różnych stron diecezji oraz z innych zakątków Polski, no waświątynia nabiera właściwych kształtów i wyglądu. Niech Bóg hojnie błogosławi tym wszystkim, którzy wspierają materialnie i duchowo powstający nowy kościół.