Rozbudowa kościoła w Sanktuarium MBF w Górkach

Wykonane są już fundamenty pod całość rozbudowy kościoła. Rozpoczęta jest budowa wieży i części naw bocznych. By możliwa była kontynuacja budowy wieży, ze względów konstrukcyjnych zaistniała konieczność wykonania części naw bocznych kościoła. Obecnie trwają przygotowania pod zalanie stropu na części nawy bocznej od strony placu fatimskiego.

Obejmujemy wdzięczną modlitwą wszystkich darczyńców, Konstruktorów i budowniczych naszego kościoła.

Zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Grzegorza Głowalę.